KINH DOANH SPA

THỰC CHIẾN

GIẤY PHÉP KINH DOANH SPA

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CHỨNG NHẬN AN NINH TRẬT TỰ

CHỨNG CHỈ NGHỀ SPA

CHỨNG CHỈ PHUN XĂM

CHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN

CHỨNG NHẬN PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM

CHỨNG NHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

GIẤY PHÉP HỌAT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH

Chúng tôi hỗ trợ làm thủ tục tất cả các giấy phép cần thiết dưới đây

Live chat để được tư vấn ngay !

MIỄN PHÍ

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Chúng tôi hỗ trợ làm thủ tục tất cả các giấy phép cần thiết dưới đây

Live chat để được tư vấn ngay !

CHỨNG CHỈ NGHỀ SPA

Chúng tôi hỗ trợ làm thủ tục tất cả các giấy phép cần thiết dưới đây

Live chat để được tư vấn ngay !

CHỨNG CHỈ PHUN XĂM

Chúng tôi hỗ trợ làm thủ tục tất cả các giấy phép cần thiết dưới đây

Live chat để được tư vấn ngay !

MIỄN PHÍ

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN

CHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN

Chúng tôi hỗ trợ làm thủ tục tất cả các giấy phép cần thiết dưới đây

Live chat để được tư vấn ngay !

CHỨNG NHẬN PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM

Chúng tôi hỗ trợ làm thủ tục tất cả các giấy phép cần thiết dưới đây

Live chat để được tư vấn ngay !

CHỨNG NHẬN AN NINH TRẬT TỰ

CHỨNG NHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Chúng tôi hỗ trợ làm thủ tục tất cả các giấy phép cần thiết dưới đây

Live chat để được tư vấn ngay !

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH

Chúng tôi hỗ trợ làm thủ tục tất cả các giấy phép cần thiết dưới đây

Live chat để được tư vấn ngay !

Chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi nhận được thông tin

GỬI THÔNG TIN

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN

Hỗ trợ tư vấn thủ tục tất cả các giấy phép bạn cần

MIỄN PHÍ

Copyright 2021 SBA Academy. All rights reserved. Developed by Trandatsba

HỌC VIỆN KINH DOANH SPA - SBA ACADEMY

Address: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: +84879836789

Email: asktuyen@gmail.com

Website: www.sba.edu.vn

CUSTOMER SERVICE

Chính sách

Artboard 26

Điều khoản

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG