KINH DOANH SPA

THỰC CHIẾN

XEM THÔNG TIN SẢN PHẨM

PHẦN MỀM SPAGO

PHẦN MỀM MYSPA

XEM THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ liên hệ NGAY khi nhận được thông tin

GỬI THÔNG TIN

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN

Lựa chọn mỹ phẩm Spa với quy mô đầu tư

MIỄN PHÍ

Copyright 2021 SBA Academy. All rights reserved. Developed by Trandatsba

HỌC VIỆN KINH DOANH SPA - SBA ACADEMY

Address: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: +84879836789

Email: asktuyen@gmail.com

Website: www.sba.edu.vn

CUSTOMER SERVICE

Chính sách

Điều khoản

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG